DSC02281

Vilniaus r. Medininkų mokykla-darželis. Sutrumpintai  Medininkų mokykla-darželis. Mokykla-darželis yra pelno nesiekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir valstybės tikslinių dotacijų. Įstaiga priklauso bendrojo lavinimo mokyklų grupei, tipas mokykla-darželis.

 Adresas Medininkų mokykla-darželis Medaus g.20,  Medininkų kaimas Vilniaus rajonas,  LT-13192 el.paštas: medininku.darzelis@gmail.com telefonai:  8-52597298,  mob. +37064028737

Steigėjas : Vilniaus rajono savivaldybės taryba, kodas 188708224. Adresas Rinktinės g.50, Vilnius, LT-09318. Ugdymo forma – dieninė (penkiadienė), kalba- lietuvių, lenkų. Veiklos sritis- ikimokyklinis ugdymas , kodas 80.10.10.