Fenė Bžozovskaja   – direktorė, III vadybinė kategorija, stažas 30 metų;

Daiva Abazjevienė   – vyr.auklėtoja, stažas 14 metų;

Janina Polujanska  –  ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, stažas 19 metų;

Irena Voitechovič  – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, stažas 5 metai.